Моніторинг освітньо-професійних програм

Проєкти освітьно-професійних програм Результати анкетування Відгуки роботодавців та рецензії стейкхолдерів (бакалаврський рівень) Відгуки роботодавців та рецензії стейкхолдерів (магістерський рівень) Договори про співпрацю Протоколи засідань НМК спеціальності Витяги з протоколів засідання кафедри БДМБ Система забезпечення якості освіти та освітньої діяльності
© 2024 KNTU