Склад кафедри

НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Настоящий Владислав Анатолійович

Завідувач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва з 2002 року

Пашинський Віктор Антонович

Професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва з 2011 року

Семко Володимир Олександрович

Професор кафедри  будівельних, дорожніх машин і будівництва

Яцун Володимир Васильович

Декан факультету будівництва та транспорту, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Хачатурян Сергій Леонідович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Карпушин Сергій Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Експерт НАЗЯВО (згідно додатку від 13.12.2022 р.)

Лізунков Олександр Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Керівник Центру заочної та дистанційної освіти

Джирма Станіслав Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Дарієнко Віктор Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Портнов Геннадій Давидович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Яцун Володимир Володимирович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

З 2014 року докторант кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

Скриннік Іван Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Тихий Андрій Анатолійович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

Пашинський Микола Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Експерт НАЗЯВО (згідно додатку від 26.09.2023 р.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

№ п/п

Викладач

Назва закладу,який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

1

2

3

4

1.

Настоящий Владислав Анатолійович

Завідувач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва з 2002 року

1975 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання“

Кандидат технічних наук за спеціальністю  05.05.06. – гірничі машини з 1986 року,

тема дисертації «Вибір параметрів гумових футерівок великорозмірних  млинів для подрібнення мінеральних матеріалів»

доцент, професор КНТУ з 2009 року, Академік Академії будівництва України з 2012 року.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

 Відміник освіти України

2.

Пашинський Віктор Антонович

Професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва з 2011 року

Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1972 році, за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво"

Доктор технічних наук за спеціальністю – 05.23.01 будівельні конструкції, будівлі та споруди з 2000 року, тема дисертації "Методологія нормування навантажень на будівельні конструкції, Академік Академії будівництва України з 2008 року, Нагороджений почесними грамотами Верховної ради України та Міністерства освіти і науки України.

3.

Семко Володимир Олександрович

Професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва 

2004 р. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво»,  кваліфікація «магістр».

Доктор технічних наук з 2017 року  за спеціальністю «Будівельні конструкції,  будівлі та споруди»,  спец. 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"  (диплом  ДД № 006931).

Тема дисертації «Надійність несучих та огороджувальних конструкцій із сталевих холодноформованих тонкостінних профілів».

Старший науковий співробітник з 2010 року, (атестат АС № 007689)  за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

4.

Яцун Володимир Васильович

Декан факультету будівництва та транспорту, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

1981 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06. – гірничі машини з 1990 року, тема дисертації

"Обґрунтування параметрів пневмотрнаспортування закладочного матеріалу вібраційно- пневматичними машинами циклічної дії".

доцент, член-кореспондент Академії будівництва України з 2007 року.

Нагороджений знаком" Кращий молодий винахідник України"

Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти  і науки України.

Відміник  світи України

5.

Хачатурян Сергій Леонідович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

1975 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю "Будівельні, дорожні машини і обладнання"

Кандидат технічних наук за спеціальністю  05.05.04 –дорожные, путевые и строительные машины с 1983 г, тема дисертації "Взаимодействие с грунтом и выбор параметров прокалывающего рабочего органа с газовой смазкой."

Нагороджений знаком "Кращий молодий винахідник України"

6.

Карпушин Сергій Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Експерт НАЗЯВО (згідно додатку від 13.12.2022 р.)

1995 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання

2011 рік, Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю  05.05.04 – машини для земляних та дорожніх робот з 2002 року,

тема дисертації "Інтенсифікація розробки грунту скрепером шляхом удосконалення робочого органу і технології заповнення"

7.

Лізунков Олександр Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Керівник Центру заочної та дистанційної освіти з 2014 року

1989 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання

2010 рік, Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю  05.05.04 – машини для земляних та дорожніх робіт з 2002 року,

тема дисертації: "Режими навантаження гідроприводу двомодульних малогабаритних машин", доцент.

Відмінник освіти України

8.

Джирма Станіслав Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

1996

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання

2011

Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.02–машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій з 2002,

Тема дисертації: "Обґрунтування параметрів буферних гумових футеровок робочих поверхонь барабанів кульових млинів", доцент

9.

Дарієнко Віктор Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

 

2003 Кіровоградський державний технічний університет  за спеціальністю "Промислове і цивільне будівницто"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди з 2009 року, тема дисертації  “Напружено-деформований стан гнучких анкерів у сталезалізобетонних нерозрізних балках”

10.

Портнов Геннадій Давидович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

 

1977

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.20.00 – механізація і електрифікація сільськогосподарського виробництва з 1985 року, тема дисертації: «Повышение надежности технологического процесса пневматической сеялки СУПН-8 на основе использования энергии отработавших газов двигателя трактора», доцент

11.

Яцун Володимир  Володимирович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

З 2014 року докторант кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

 

2006

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання

2010

Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05 05 02 –Машинознавство, з 2010 року, тема дисертації “Працездатність пасивних авто балансирів при зрівноваженні будівельних осьових вентиляторів”

12.

Скриннік Іван Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

 

Кіровоградський національний технічний університет у 2003 році за спеціальністю   "Будівельні, дорожні машини і обладнання".

Кіровоградський національний технічний університет у 2011 році за спеціальністю   "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за з 2010 року за спеціальністю 05.05.11—машини і засоби механізації сільскогосподарського виробництва, тема дисертації “Обгрунтування параметрів зерносушарки каскадного типу для обробки насіння у киплячому шарі”

13.

Пашинський Микола Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Експерт НАЗЯВО (згідно додатку від 26.09.2023 р.)

2015

Полтавсьский національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук з 2019 року за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, тема дисертаційної роботи: "Територіальне районування кліматичних навантажень і впливів на будівельні конструкції"

14.

Тихий Андрій Анатолійович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

1. Кіровоградський Національний технічний університет у 2007 році за спеціальністю "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій"

2. Кіровоградський Національний технічний університет у 2013 році за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.04—тертя та зношування в машинах, з 2012 року, тема дисертації “Керування процесами зношування робочих органів ґрунтообробних машин в гетерофазному середовищі ґрунту”

© 2024 KNTU