Про нас

Підготовка здійснюється за освітніми рівнями "бакалавр" і "магістр" в рамках спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП «Будівництво та цивільна інженерія».

За період навчання студенти мають можливість опановувати теоретичні і практичні основи своєї майбутньої професії з урахуванням сучасних світових тенденцій.

Навчання за спеціальністю "Будівництво" дозволить студенту оволодіти сучасним станом та перспективними розробками в сфері технології і організації будівництва, будівельних конструкцій, а також ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали та розробляти проектну і кошторисну документацію з застосуванням комп'ютерних програм.

Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих аудиторіях і комп’ютерних класах. Викладання професійно-орієнтованих дисциплін виконується викладачами з найвищою кваліфікацією, це: доктори технічних наук, професори, доценти, кандидати технічних наук, члени-кореспонденти Академії будівництва України, а також керівники провідних будівельних організацій нашого міста.

Під час навчання за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» здобувачі вищої освіти вивчають сучасний стан та перспективні розробки в сфері технології і організації будівництва, будівельних конструкцій, а також сучасні будівельні матеріали та програмне забезпечення.

Випускники “Будівництва та цивільної інженерії” отримують навички роботи в технічних відділах будівельних підприємств, проектних підприємств, науково-дослідних лабораторіях, навчальних закладах, при зведенні і ремонті будівель та споруд в будівельно-монтажних організаціях, у малих підприємствах, тощо, набувають навичок раціонального проєктування будівель та споруд, а також реконструкції житлових і громадських будівель із урахуванням нормативних вимог

Набутий фах дозволяє випускникам обіймати престижні посади, керувати будівництвом великих та сучасних об’єктів незалежно від регіону, а також є необхідною умовою отримання ліцензії при відкритті приватного будівельного бізнесу.

Поглиблене вивчення мов, практичний підхід до навчального процесу та постійна апробація своїх знань та навичок на конференціях, стажування та практика. Так “народжується” справжній фахівець!

Сотні випускників вже працюють в провідних проектних та будівельних організаціях міста, регіону, держави і тому не дивно, що практично в кожній будівлі і споруді, яка з'явилась в нашому місті за останні роки є частинка таланту, знань, навичок та праці випускників кафедри.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування ОПП "Галузеве машинобудування"

 Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" і "магістр" в рамках спеціальності "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання".

 Слід відзначити, що перелічена техніка використовується не тільки в будівництві, а і в інших галузях, таких як машинобудівна, гірнича, металургійна, хімічна, харчова, у сільському господарстві та на транспорті.

У перелічених галузях багато спільних технологічних процесів по транспортуванню, механічній обробці подрібненню, сортуванню, перемішуванню, тощо. Це гарантує можливість достойного працевлаштування після закінчення навчання.

З кожним роком у навчанні інженерів-механіків все більше приділяється уваги комп’ютерній підготовці студентів, а саме вивченню сучасних методів програмування та розв’язання інженерних задач, систем автоматизованого проектування. Фахова підготовка дозволяє випускникам займатися виробничо-технічною, організаційно-керівною, економічно-маркетинговою та науково-дослідницькою діяльністю, якій сприяє наявність магістратури та аспірантури при кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва.

Під час навчання майбутні фахівці: отримують поглиблені знання щодо проектування, виробництва та експлуатації сучасних конкурентоспроможних підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин на базі національних та міжнародних стандартів для роботи на машинобудівних підприємствах, конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, учбових установах всіх рівнів акредитації, будівельних організаціях при зведенні і ремонті будівель та споруд, спорудженні доріг, газопроводів, тощо.

Це гарантує можливість достойного працевлаштування після закінчення навчання. Зарубіжне стажування та висока якість підготовки істотно підвищують шанси випускника знайти гідне робоче місце як в Україні, так і за її межами, сприяють швидкому кар’єрному зростанню та професійному розвитку.

Магістри спеціальності Галузеве машинобудування ОПП "Галузеве машинобудування" займають посади наукових працівників, викладачів вищих учбових закладів 1-го та 2-го рівнів акредитації, провідних спеціалістів КБ та технологічних служб, головних та провідних інженерів на підприємствах.

Добрі традиції, започатковані на кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва, яка здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" з 1970 року, якість підготовки спеціалістів підтверджує велика кількість випускників, які стали вченими, керівниками та провідними спеціалістами організацій, установ і підприємств машинобудівного, будівельного та транспортного комплексів, а також державних структур України та інших країн.

 Телефони для довідок

(8-0522) 39-04 67 – центр довузівської підготовки

39-05-85 – завідувач кафедри БДМБ

Настоящий Владислав Анатолійович

© 2024 KNTU