Розклад занять та графік консультацій викладачів

Будь ласка, виберіть курс навчання:

 

  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

1 курс (весняний семестр) 2020-2021 н.р.

 

День тиж. № пари ДМ-20 БІ 20
Пн 1 Іноземна мова 608 Іноземна мова 608
2 Фіз вихованя Фіз виховання
3 Імор 2 Ін графіка 616
Імор 301
Вт 1 ІКІСМП 500 І.К. України 452
2 В матем ауд6 В матем ауд6
3    
4    
Ср 1 --------------- ---------------
2 Р. Проф Пашинський М БДМБ НТП 515    655
3 Історія та к України ауд5 Історія та к України ауд5
4    
Чт 1 Фізика 4071 Фізика 4071
В.матем 512 В.матем 512
2 Фізика ауд1 Фізика ауд1
3 НГІКТ 610 ------------
4 ---------------- ----------------
Пт 1 В. матем 512 В. матем 512
2 РП Пашинський БДМБ ПІ 301
-------------
3   -------------- ПІ 301
 
4    

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

ІІ курс (весняний семестр) 2020-2021 н.р.

 

День тиж. № пари ДМ 19 ДМ20-3 БІ 19, БІ20-3СК БІ20-3СК-2
      Пн 1 ММ САПР Яцун БДМБ ------ -----------
ТММ 658
2 ММ САПР Яцун БДМБ ОМ 661
3 --------- ОМДТПП 657
4 ---------- --------------
      Вт       1 ДМ 657 ------------- 
2 ТММ 656а АБС Семко БДМБ
АБС Яцун БДМБ
3 ----------- ОМ 661
ОМ  657
4 ----------- Метрологія 409 Василенко І.Ф.
      Ср     1 ПТМ 661 ------------
2 Фіз виховання Фіз  виховання
3 --------------- ОМ 657 ЕТБ 164
4 ------------------ -------------- ----------------
  Чт             1 ЕЕМПТ 165 ОМДТПП 657
2 ОМ 656 ЕТБ 165
ММ САПР Яцун БДМБ П буд мат Дарієнко  614
3 ДМ 657 ----------- НМКБ Дарієнко БДМБ
ДМ 651
4 ----------- -------------- ------------
    Пт 1 ЕЕМПТ 164 СК Теор мех. 657
ТКММ 156 СК Теор мех. 657
2 ----------- Практикум з будмат 614
3 ----------- Метрологія і ст. НКЗ №28

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

ІІІ курс (весняний семестр) 2020-2021 н.р.

 

День тиж. № пари ДМ19-3СК БІ 18 БІ19-3ск1 БІ19-3ск2 БІ20-2СК
  Пн         1 ТДТ 263 ----------------
2 ВТТ Сідей БДМБ Мет констр Пашинський В.А. БДМБ
3 -------- Безпека життєдіяльності 102
4 -------------- ------------ -----------
  Вт 1 ПМК Тихий БДМБ ПМТ Сідей 614 ВББ Плотніков 611
ВББ Плотніков 611 ПМТ Сідей 614
2 БЖ ауд2 ВББ Настоящий  БДМБ
В.В.  259а
3 ----------- В.В. 261 -----------------
------------ В.В.  261
4 --- -------- -----------
      Ср         1 ТТС ауд2 Мет констр -------------                  Пашинський В.А.                                                                                                БДМБ
ТДМ 259
2 ВТТ Сідей  БДМБ ТБ  Джирма 259а ТБ  Джирма 259а
3 ------ Мет констр Пашинський БДМБ --------
4 ------- ------- ------
    Чт       1 ДВЗ  №24 ТІВ 263 Техн буд-ва Скриннік 602
2 ДВЗ  №24 ТГВ 259 ТГВ 259
3 ---- ----- ------
4 ---- ---- -----
      Пт 1 ТТС  №1 Техн буд-ва Скриннік 602 ТІВ 263                -------
ПМК  Тихий БДМБ
2 ЕП Харченко 453 ПМТ Семко 259а ПМТ  Семко 259а
ЕП  701
3      
4      

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

IV курс (весняний семестр) 2020-2021 н.р.

 

День тиж. № пари ДМ17 ДМ 18-3СК БІ 17 БІ18-3СК-1 БІ 18-3СК-2 БІ 19-2СК
      Пн     1 ---- ---------
2 ------ ЕЗТБ  Семко  611
3 ----------- ЗБК Джирма 259а ЗБК Джирма 259а
4 -------------- ---------- ----------------
  Вт               1 ПБДМ Настоящий БДМБ ------- ЕОНС 613                 -----
ТДМ 234
2 ЕОНС 621       Орг буд-ва Лізунков 259а Орг буд-ва Лізунков 259а
3 ЕОНС 621     ОБ Лізунков БДМБ  
4 ------ ------ -------
  Ср                   1 ПБДМ Настоящий БДМБ -------------
2 ПМЗР  Хачатурян БДМБ ЗБКК Дарієко 614 ОБ Лізунков БДМБ
ПБДМ Настоящий БДМБ ---------
3 ЕОМ Лізунков БДМБ КТБ Яцун 259а КТБ Яцун 259а
ТТОД Лізунков БДМБ ЕБ 453 ЕБ 453
4   ----  
ЕЗТБ Пашинський 611
        Чт       1 ТОМ 120    
------------- --------- ЕОНС     613
   
2 ЕОМ Лізунков БДМБ ЗМБС Скриннік 611 ЗБКК Дарієнко 614
ЕБ 701 ЗМБС Скриннік 611
3 ТТОД Лізунков БДМБ ЗМБС Скриннік 259а
4 --- ----- -----
Пт 1 ПМЗО Хачатурян БДМБ ЕОМ КТБ Яцун             БДМБ
2 ПМЗР Хачатурян БДМБ ЕОМ            КТБ 621    Яцун БДМБ ЕБ 701
ТОМ 120 ЕБТБ Пашинський 611
3 ЕОНС ауд2 ЕОНС ауд2 ЕОНС ауд2
-------- ----- ------
4 ---- ----- -------

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

V курс (весняний семестр)  МАГІСТРИ 2020-2021 н.р.

 

День тиж. № пари ДМ20М               БІ 20М
    Пн     1 МВНП  Настоящий БДМБ -------
2 МВНП  Настоящий БДМБ ---------
3 ----- --------
4 --------- -----------
  Вт         1 ---------- ЛПНТ Карпушин 602
2   3 ------------ ЛПНТ Карпушин 602
ПТЗБС Семко 611
------------- ПТЗБС Семко 611
4 ---------- --------------
Ср       1 АПМ Яцун В   БДМБ МІАЕД  Хачатурян БДМБ
2 Теоретичні основіи т досл   ауд 3
3 Адмін менеджмент 570 Адмін менеджмент 570
АПМ Яцун БДМБ --------------
4    
Чт           1 ----------------- МІАЕД  Хачатурян БДМБ
2 МІАЕД  Хачатурян БДМБ СБТМБ Настоящий БДМБ
3 МІАЕД  Хачатурян БДМБ СБТМБ Настоящий БДМБ
Адмін менедж 401 Адмін менедж 401
4 СБТМ Скриннік БДМБ -------------
  Пт 1 ---------- --------
ІМНС 620
2 ІМНС 608
3 СБТМБ Скриннік БДМБ -----------
4 --------------- ---------------

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

курс (осінній семестр)  МАГІСТРИ 2020-2021 н.р.

 

День тиж. № пари ДМ19М               БІ 19М
    Пн         1 ------------ ----------------
2 ОДПМ Портнов БДМБ --------------
ММКД Пашинський 602
3 МСЕАСП Тихий БДМБ ОЗКБС Дарыэнко
ПСБ Пашинський 602
4 ------- --------------
  Вт         1 ---------  
2 ВМО  Карпушин 614 -----------
3 Філософія Філософія
МСЕАСП Тихий БДМБ ------------
4 МСЕАСП Тихий БДМБ ПСП Настоящий 611
Ср 1 ВМО Карпушин БДМБ -------------
2 МТС Портнов БДМБ МСЕАСП Тихий611
3 Філософія Філософія
4 ---------- СЗКБС Дарієнко 611
      Чт 1 -------------- Іноземна мова 310
2 --------------- Іноземна мова 310
ОПАП  Карпушин БДМБ  
3 ---------- СЗКБС Дарієнко 611
ОПАП  Карпушин БДМБ -----------
4 ОПАП  Карпушин БДМБ -------------
      Пт 1 ----- ТСБ Настоящий 602
ОПАП  Карпушин БДМБ
2   МТС Портнов БДМБ ММНД Пашинський 602
   
3 БДВМ Портнов БДМБ ММНД Пашинський 602
Менеджмент Менеджмент
4 менеджмент менеджмент

Затверджую:

Перший проректор ЦНТУ

__________________В. Кропівний

"_______"__________2020р.

ГРАФІК

роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій ЦНТУ

освітньо-професійного рівня «бакалавр»

зі спеціальності 133 " Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми " Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" та напряму 050503  " Машинобудування " спеціальності 6 05050308  " "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання"

 (код та найменування спеціальності)

 

   
№ п/п Група. кількість здобувачів освіти Аудиторія День роботи Години проведення екзамену.
1 2 3 4 5
1 ГМ(ДМ) 16 (3), ГМ(ДМ)-17-3 СК (3), ГМ(ДМ) -18СКЗ (3), МБ(ДМ) 15 -1П (1) НК №4, ауд. № 7   23 червня, 2020 8.30 – 12.30

 

   

 

    Завідувач кафедри БДМБ проф.                                                                                                              В. Настоящий

 

   

 

   

Затверджую:

Перший проректор ЦНТУ

__________________В. Кропівний

"_______"__________2020р.

ГРАФІК

роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій ЦНТУ

освітньо-професійного рівня «бакалавр»

 зі спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” та напряму 060101 "Будівництво"

спеціальності 6 06010101 "Промислове і цивільне будівництво".

(код та найменування спеціальності)

 
№ п/п Група. (кількість здобувачів освіти) Аудиторія День роботи Години проведення екзамену.
1 2 3 4 5
1 БІ18-СКЗ (15) БП 15-1П (2) НК №4, ауд. № 7, НК №4, ауд. № 8, 23 червня 2020 13.00—17 00
БІ 16 (13) БІ 18 СК-2 (2) НК №4, ауд. № 7, НК №4, ауд. № 8, 24 червня, 2020 8.30 – 12.30
3 .БІ І7-1 3СК (1) НК №4, ауд. № 6 НК №4, ауд №10,     24 червня, 2020 8.30 – 12.30
4 БІ І7-2 3СК (11) НК №4, ауд. № 7, НК №4, ауд. № 8, 24 червня, 2020 13.00—17 00
5 БІ І7-2 3СК (10) НК №4, ауд. № 6 НК №4, ауд №10,     24 червня, 2020 13.00—17 00

 

   

 

    Завідувач кафедри БДМБ проф.                                                                                                                      В. Настоящий

 

   

 

   

Графік занять в дистанційному режимі:

 

 
© 2021 KNTU