Історія та спеціальності

            Кафедра будівельних і дорожніх машин була створена як випускова кафедра в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування в 1973 році в зв'язку з бурхливим розвитком будівництва та галузевого машинобудування в регіоні.

            Кафедра була створена на базі існуючої кафедри "Деталі машин та підйомно-транспортне устаткування" і першим завідувачем кафедри став к.т.н., доцент Рябков А.І.

            Базувалась кафедра в старому приміщенні інституту по вул. Орджонікідзе, 5. Перший випуск інженерів-механіків зі спеціальності "Будівельні, дорожні машини і обладнання" відбувся  у 1975 році. В цьому ж році кафедра перебазувалась в приміщення при корпусі по проспекту Правди (зараз проспект Університетський), де зараз і перебувають основні кафедральні аудиторії та лабораторії, а завідуючим кафедри став к.т.н., доцент Тарасенко О.А. Саме при ньому був сформований склад кафедри, в першу чергу з випускників спеціальності "Будівельні, дорожні машини та обладнання", закладені основи матеріальної бази. З 1986 року по 1991 рік кафедру очолював к.т.н., доцент Надольний Г.Ю., при якому зміцнилась матеріальна база кафедри, з'явилось перше комп'ютерне обладнання.

            З 1991 по 1994 роки кафедру очолював доцент Власенко М.В., який в ці нелегкі часи багато зробив для збереження кадрового складу. У 1994 році на баз і кафедри був створений департамент будівельних і дорожніх машин, який очолив к.т.н., доцент Мороз В.Є.

            У 1996 році була відновлена структура нашого навчального закладу і в його складі знову з'явилась кафедра будівельних і дорожніх машин, яку очолив к.т.н. , доцент Яцун В.В. Саме з його  ініціативи у 1996 році була розпочата підготовка фахівців зі спеціальності "Промислове і цивільне будівництво" і з 1998 року назва кафедри – кафедра будівельних, дорожніх машини і будівництва.

            З 2002 року кафедру очолює к.т.н., професор КНТУ  Настоящий В.А.

            В 2001 році кафедра пройшла акредитацію відповідності підготовки спеціалістів за фахом "Промислове і цивільне будівництво", в 2011 році пройшла повторну акредитацію відповідності підготовки фахівців спеціальності "Промислове і цивільне будівництво" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "спеціаліст".

            2007 році кафедра пройшла акредитацію відповідності підготовки магістрів за фахом "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання".

            В 1996 році при кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності "Машини для земляних та дорожніх робіт" і першим аспірантом став випускник Джирма С.О.; який успішно захистив у 2002 році кандидатську дисертацію.

            У 2011 році викладацький  склад кафедри   поповнив доктор технічних наук, професор Пашинський В.А., що дало змогу у 2012 році пройти ліцензування щодо підготовки фахівців спеціальності "Промислове і цивільне будівництво" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр",  та відкрити аспірантуру  зі спеціальності "Будівельні конструкції, будівлі та споруди".

            У 2013 році кафедра пройшла акредитацію відповідності підготовки магістрів за фахом " Промислове і цивільне будівництво ".

            На сьогоднішній день у викладацькому складі кафедри завідувач кандидат технічних наук, професор КНТУ  Настоящий В.А.,  доктор технічних наук професор Пашинський В.А., доктор ф.-м. наук, професор Петренюк А.Я., випускники кафедри кандидати технічних наук, доценти: Яцун Вол.Вас., Хачатурян С.Л., Лізунков О.В., Карпушин С.О., Джирма С.О., Портнов Г.Д., Дарієнко  В.В., Скриннік І.О., Яцун Вол.Вол.,Тихий А.А., ст. викладач Попов Г.А., викладач Сідей В.М.

            Навчально-науковий процес допомагають забезпечити зав. лаб. Грималовський М.О., учбові майстри Кожуховський О.М., Слонь В.В., провідний фахівець Квятковська Н.І., лаборанти Насипайко Т.М. та  Полякова І.В.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрямки наукових досліджень кафедри охоплюють:
-методологія нормування навантажень на будівельні конструкції ;
-розробка конструктивних та матеріалознавчих заходів по підвищенню ефективності використання, надійності та довговічності машин для виробництва будівельних матеріалів;
- вдосконалення, підвищення працездатності і довговічності вузлів, дорожніх, буді-вельних та підйомно-транспортних машин;
-моделювання робочих процесів роторних машин з метою іх зрівноваження.
-дослідження в теорії розкладів графів для складання алгоритмів комп’ютерних програм.

За остані пять років за участю викладачів та науковців кафедри надруковано сім монографій та навчальних посібників, понад 200 публікацій наукового і навчально-методичного спрямування, одержано 10 патентів.


Колектив кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва у 2015 році.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

            На кафедрі викладаються дисципліни 32 дисципліни для напрямів “Будівництво“ та “Машинобудування“ і спеціальностей “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнанання“ та “Промислове і цивільне .будівництво“.

            За остані пять років за участю викладачів кафедри видані 35 методичних вказівок, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 3 монографії:
1.Барабанні млини: основи конструювання, розрахунків та експлуатації/ Настоящий В.А., Франчук В.П., Солових Є.К., Анциферов О.В. Навчальний посібник Затверджено МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації (лист № 1.4 / 18-Г-1938 від 21 липня 2008 року) – Кіровоград: РВЛ КНТУ, 2008. – 178 с.
2. Пашинський В.А., Пушкар Н.В., Карюк А.М. Температурні впливи на огороджувальні конструкції будівель. Монографія. – Одеса : ОДАБА, 2012. – 180 с.
3. Дорожні машини. Частина ІІ. Машини для будівництва, ре-монту та утримання автомобільних доріг: Навчальний посібник./ Л.А. Хмара, О.С. Шипілов, В.Д. Мусіяко, М.П. Кузьмінець, В.І. Пантелеєнко,С.О. Карпушин.- Київ. Д.: НТУ, 2013. - 400с.
4. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. / А.В. Перельмутер,В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лащенко, А.В.Махинько, В.А. Пашинский, С.Ф. Пичугин. – Москва.:ИздательствоСКАД СОФТ, издательство АСВ, издательство ДЩМК Пресс, 2014. – 596 с.
5. М.Ф. Семенюта, А.Я. Петренюк. Розклади та розмітки графів. . Монографія– Кіровоград: ЧП «Ексклюзив-Систем», 2014–.216 с.

            На кафедрі постійно діють студентські науково-дослідні секції, члени яких беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах, де неодноразово виборювали призові місця.

Участь студентів кафедри у ІІ-их турах Всеукраїнських олімпіад у 2011-2016 роках

 

Назва галузей науки та техніки, з якої проводився конкурс

Назва ВНЗ, міста, дата проведення підсумкової конференції конкурсу

П.І.П/б студента

Група

П.І.П/б наукового керівника

Назва наукової роботи

Зайняте місце або одержана нагорода

1

2

3

4

5

6

7

Всеукраїнський конкурс студентський наукових робіт з галузі науки ”Транспорт” по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харків, квітень 2012

Ящин А.І.

ДМ 06

Проф. Настоящий В.А.,

Асис. Невдаха А.Ю.

Проектування гравітаційного бетонозмішувача

 Е-230 в середовищі

SJLID WORKS з використанням модуля COSMOS MOTIONS

III місце в конкурсі студентських наукових робіт

Всеукраїнський конкурс студентський наукових робіт з галузі науки ”Транспорт” по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харків, квітень 2013

Ткаченко К.С.

МБ 12М

Проф. Настоящий В.А.

“Моделювання кінематичної схеми  щокової дробарки із складним рухом щоки з метою підвищення довговічності робочих поверхонь”

Диплом

за оригінальну наукову ідею

Всеукраїнський конкурс студентський наукових робіт з галузі науки ”Транспорт” по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харків, квітень 2013

Мазур Ю.В.

МБ 12С

Доц. Хачватурян С.Л.

Моделювання автогрейдеру легкого класу

 

Диплом

Всеукраїнський конкурс студентський наукових робіт з галузі науки ”Транспорт” по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харків, квітень 2013

Богуненко О.О.

МБ 13М

Проф. Настоящий В.А.

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ВАЛКОВОЇ

ДРОБАРКИ

Диплом

за оригінальну наукову ідею

Всеукраїнський конкурс студентський наукових робіт з галузі науки ”Транспорт” по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харків, квітень 2013

Горбань С.І.

МБ 13С

Доц. Хачатурян С.Л.

Дослідження процесу наповнення ковша скрепера активної дії.

Диплом за оригінальну технічну ідею

Всеукраїнський конкурс студентський наукових робіт з галузі науки ”Зварювання” по спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»

Кіровоградський національний технічний  університет

Кіровоград, квітень 2015

Таранець Є.Г.

БП 13СК 2

 

Підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних та землерійних машин

Диплом

За III місце

© 2019 KNTU