Силабуси

Силабуси нормативних дисциплін освітньо-професійної програми 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

1) Архітектура будівель і споруд

2) Будівельна механіка

3) Будівельна техніка

4) Будівельне матеріалознавство

5) Будівельні конструкції

6) Виробнича база будівництва

7) Вища математика

8) Водопостачання і водовідведення

9) Вступ до будівельної справи

10) Геодезія в будівництві

11) Геологічні та кліматичні впливи в будівництві

12) Екологія та охорона навколишнього середовища

13) Економіка будівництва

14) Експлуатація та реконструкція будівель і споруд

15) Залізобетонні та кам'яні конструкції

16) Інженерна графіка

17) Іноземна мова

18) Історія інженерної діяльності

19) Історія та культура України

20) Комп'ютерна техніка та програмування

21) Металеві конструкції

22) Метрологія і стандартизація

23) Опір матеріалів

24) Організація будівництва

25) Основи і фундаменти

26) Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

27) Планування міст

28) Правознавство

29) Теорія ймовірностей

30) Теплогазопостачання та вентиляція

31) Технічна механіка рідини і газу

32) Технологія будівельного виробництва

33) Українська мова (за професійним спрямуванням)

34) Фізика

35) Філософія

36) Хімія

Силабуси вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

1) Автотракторний транспорт

2) Архітектура будівель і споруд (спецкурс)

3) Благоустрій територій

4) Будівельна теплофізика

5) Будівельні машини

6) Енергозберігаючі технології в будівництві

7) Електротехніка у будівництві

© 2021 KNTU