Студенту

Розклад занять дивись тут

Перелік питань державного іспиту

на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

спеціальності "Галузеве машинобудування"

Перелік питань державного іспиту

на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"

Наказ про допуск студентів до практики

Наказ про допуск студентів до переддипломної практики "Промислове і цивільне будівництво" денна форма
Наказ про допуск студентів до переддипломної практики "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" денна форма
Наказ про допуск студентів до переддипломної практики "Промислове і цивільне будівництво" заочна форма
Наказ про допуск студентів до переддипломної практики "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" заочна форма

Стало доброю традицією проводити  захист кваліфікаційних магістерських робіт в «ПрАТ “Проектно-вишукувальний інститут “Кіровоградагропроект”». Черговий захист відбувся в січні 2016 року.

Вступне слово Голови екзаменаційної комісії Генерального директора ПрАТ “Проектно-вишукувальний інститут “Кіровоградагропроект, заслуженого будівельника України, Академіка Академії Будівництва України, члена наглядової ради КНТУ Довченка Петра Івановича.

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Сторожук Ксенія

Магістр Сторожук К. і керівник роботи професор Пашинський В.А.

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Баранцев Дмитро.

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Буріко Ярослав

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Матях Артем

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Іщенко Руслан

Результати захисту оголошує Голова ЕК Довченко П.І., який відмітив високу якість виконання та представлення магістерських робіт, результати яких докладались на Всеукраїнських та закордонних конференціях, були опубліковані в збірниках наукових праць. Всі захищені роботи оцінено на «відміно». Магістри Сторожук К., Іщенко Р.,

Матях А. отримають дипломи з відзнакою.

Новоспечені магістри з головою та членами Екзаменаційної комісії

© 2021 KNTU