Студенту

Розклад занять дивись тут

ГРАФІК роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій ЦНТУ освітньо-професійного рівня «бакалавр»

Перелік питань державного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія».

Перелік питань державного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" спеціальності "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми " Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання"

Перелік питань державного іспиту

на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

спеціальності "Галузеве машинобудування"

Перелік питань державного іспиту

на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"

Наказ про допуск студентів до практики

Наказ про допуск студентів до переддипломної практики "Промислове і цивільне будівництво" денна форма
Наказ про допуск студентів до переддипломної практики "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" денна форма
Наказ про допуск студентів до переддипломної практики "Промислове і цивільне будівництво" заочна форма
Наказ про допуск студентів до переддипломної практики "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" заочна форма

Захист магістерських кваліфікаційних робіт

На кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт за освітніми програмами «Будівництво та цивільна інженерія» та «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» спеціальності «Галузеве машинобудування».

Цього року Екзаменаційні комісії очолювали випускники кафедри магістр будівництва Голова відокремленного підрозділу Гільдії інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури Кіровоградської області Євгеній Томаченко та магістр зі спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки руху Служби автомобільних доріг Кіровоградської області ДАК “Автомобільні дорогі України” Олексій Донченко.

Всі представлені до захисту магістерські роботи задовольняли вимогам, що пред’являються.

Найбільшу цікавість викликали магістерські кваліфікаційні роботи, що захищались за освітньою програмою «Будівництво та цивільна інженерія» під назвою «Експериментальне дослідження теплотехнічних характеристик заливного пінопласту в умовах Кіровоградської області» магістранта Романа Рабдєва, (керівник доцент О.Лізунков),

«Теоретичне та експериментальне дослідження технічного стану моста автомобільної дороги Новгородка-Інгуло-Ка'мянка з метою визначення заходів з капітального ремонту» магістранти Юлії Кругловської (керівник проф. В.Семко),

та «Вплив розрахункових параметрів методу граничних станів на характеристики сталевих кроквяних балок» магістранта Олександра Швидкого (керівник проф. В. Пашинський). За виконання та захист цих робіт магістранти заслужили оцінки «відмінно». Також вітаємо з успішним захистом та присвоєнням кваліфікації «магістр будівництва» Андрія Шинкевича, Владислава Волкова, Івана Шармара, Мохаммада Дауду, Владислава Ларченка, Дмитра Прокопенка , Олександра Дзюбу, Олександра Калашника, Романа Глущенка.


Стало доброю традицією проводити  захист кваліфікаційних магістерських робіт в «ПрАТ “Проектно-вишукувальний інститут “Кіровоградагропроект”». Черговий захист відбувся в січні 2016 року.

Вступне слово Голови екзаменаційної комісії Генерального директора ПрАТ “Проектно-вишукувальний інститут “Кіровоградагропроект, заслуженого будівельника України, Академіка Академії Будівництва України, члена наглядової ради КНТУ Довченка Петра Івановича.

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Сторожук Ксенія

Магістр Сторожук К. і керівник роботи професор Пашинський В.А.

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Баранцев Дмитро.

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Буріко Ярослав

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Матях Артем

Кваліфікаційну магістерську роботу захищає магістрант Іщенко Руслан

Результати захисту оголошує Голова ЕК Довченко П.І., який відмітив високу якість виконання та представлення магістерських робіт, результати яких докладались на Всеукраїнських та закордонних конференціях, були опубліковані в збірниках наукових праць. Всі захищені роботи оцінено на «відміно». Магістри Сторожук К., Іщенко Р.,

Матях А. отримають дипломи з відзнакою.

Новоспечені магістри з головою та членами Екзаменаційної комісії

© 2021 KNTU