Склад кафедри

НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Настоящий Владислав Анатолійович

Завідувач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва з 2002 року

Пашинський Віктор Антонович

Професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва з 2011 року

Семко Володимир Олександрович

Професор кафедри  будівельних, дорожніх машин і будівництва

Яцун Володимир Васильович

Декан факультету будівництва та транспорту, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Хачатурян Сергій Леонідович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Карпушин Сергій Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Лізунков Олександр Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Керівник Центру заочної та дистанційної освіти з 2014 року

Джирма Станіслав Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Заступник керівника Центру заочної та дистанційної освіти

Дарієнко Віктор Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Портнов Геннадій Давидович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Яцун Володимир Володимирович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

З 2014 року докторант кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

Скриннік Іван Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Плотніков Олег Анатолійович

Асистент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Сідей Валерій Миколайвич

Викладач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Тихий Андрій Анатолійович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

№ п/п

Викладач

Назва закладу,який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем

1

2

3

4

5

1.

Настоящий Владислав Анатолійович

Завідувач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва з 2002 року

1975 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання“

Кандидат технічних наук за спеціальністю  05.05.06. – гірничі машини з 1986 року,

тема дисертації «Вибір параметрів гумових футерівок великорозмірних  млинів для подрібнення мінеральних матеріалів»

доцент, професор КНТУ з 2009 року, Академік Академії будівництва України з 2012 року.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

 Відміник освіти України

1. Виробнича база будівництва

2. Машини для виробництва будівельних матеріалів

3. Дорожні машини

4. Проектування БДМ

2.

Пашинський Віктор Антонович

Професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва з 2011 року

Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1972 році, за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво"

Доктор технічних наук за спеціальністю – 05.23.01 будівельні конструкції, будівлі та споруди з 2000 року, тема дисертації "Методологія нормування навантажень на будівельні конструкції, Академік Академії будівництва України з 2008 року, Нагороджений почесними грамотами Верховної ради України та Міністерства освіти і науки України.

1. Металеві конструкції.

2. Основи надійності будівель і споруд

3. Випробування будівель і споруд

3.

Семко Володимир Олександрович

Професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва 

2004 р. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво»,  кваліфікація «магістр».

Доктор технічних наук з 2017 року  за спеціальністю «Будівельні конструкції,  будівлі та споруди»,  спец. 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"  (диплом  ДД № 006931).

Тема дисертації «Надійність несучих та огороджувальних конструкцій із сталевих холодноформованих тонкостінних профілів».

Старший науковий співробітник з 2010 року, (атестат АС № 007689)  за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

1. Проектування промислових будівель і споруд (СК) (28).

2. Технологія зведення спеціальних будівель і споруд (28).

3. Прогресивні технології зведення будівель і споруд (28).

4. Сейсмостійке будівництво -28 год.

5. Архітектура будівель і споруд (28)

4.

Яцун Володимир Васильович

Декан факультету будівництва та транспорту, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

1981 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06. – гірничі машини з 1990 року, тема дисертації

"Обґрунтування параметрів пневмотрнаспортування закладочного матеріалу вібраційно- пневматичними машинами циклічної дії".

доцент, член-кореспондент Академії будівництва України з 2007 року.

Нагороджений знаком" Кращий молодий винахідник України"

Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти  і науки України.

Відміник  світи України

1. Вантажопідйомна та транспоруюча техніка

2. Технічні основи створення машин

5.

Хачатурян Сергій Леонідович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

1975 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю "Будівельні, дорожні машини і обладнання"

Кандидат технічних наук за спеціальністю  05.05.04 –дорожные, путевые и строительные машины с 1983 г, тема дисертації "Взаимодействие с грунтом и выбор параметров прокалывающего рабочего органа с газовой смазкой."

Нагороджений знаком "Кращий молодий винахідник України"

1. Машини для земляних робіт

 2. Якість машин

3. Надійність та випробування машин. –

4. Пректування машин для земляних робіт

6.

Карпушин Сергій Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

1995 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання

2011 рік, Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю  05.05.04 – машини для земляних та дорожніх робот з 2002 року,

тема дисертації "Інтенсифікація розробки грунту скрепером шляхом удосконалення робочого органу і технології заповнення"

1. Основи і фундаменти

2. Технологія дорожнього будівництва

3. Меліоративні машини

7.

Лізунков Олександр Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Керівник Центру заочної та дистанційної освіти з 2014 року

1989 рік, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання

2010 рік, Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю  05.05.04 – машини для земляних та дорожніх робіт з 2002 року,

тема дисертації: "Режими навантаження гідроприводу двомодульних малогабаритних машин", доцент.

Відмінник освіти України

1. Організація будівництва

2. Технологія будівельного виробництва

3. Експлуатація та обслуговування машин

4. Основи охорони праці

8.

Джирма Станіслав Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Заступник керівника Центру заочної та дистанційної освіти

1996

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання

2011

Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.02–машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій з 2002,

Тема дисертації: "Обґрунтування параметрів буферних гумових футеровок робочих поверхонь барабанів кульових млинів", доцент

1. Залізобетонні конструкції

2. Технологія будівництва

9.

Дарієнко Віктор Вікторович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

 

2003 Кіровоградський державний технічний університет  за спеціальністю "Промислове і цивільне будівницто"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди з 2009 року, тема дисертації  “Напружено-деформований стан гнучких анкерів у сталезалізобетонних нерозрізних балках”

1. Будівельні конструкції

2. Будівельне матеріалознавство

3. Реконструкція будівель і споруд

10.

Портнов Геннадій Давидович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

 

1977

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.20.00 – механізація і електрифікація сільськогосподарського виробництва з 1985 року, тема дисертації: «Повышение надежности технологического процесса пневматической сеялки СУПН-8 на основе использования энергии отработавших газов двигателя трактора», доцент

1. Будівельна механіка  

2. Механізований інструмент

11.

Яцун Володимир  Володимирович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

З 2014 року докторант кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

 

2006

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання

2010

Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05 05 02 –Машинознавство, з 2010 року, тема дисертації “Працездатність пасивних авто балансирів при зрівноваженні будівельних осьових вентиляторів”

1. САПР у будівництві

2. Математичне моделювання та САПР

12.

Скриннік Іван Олександрович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

 

Кіровоградський національний технічний університет у 2003 році за спеціальністю   "Будівельні, дорожні машини і обладнання".

Кіровоградський національний технічний університет у 2011 році за спеціальністю   "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за з 2010 року за спеціальністю 05.05.11—машини і засоби механізації сільскогосподарського виробництва, тема дисертації “Обгрунтування параметрів зерносушарки каскадного типу для обробки насіння у киплячому шарі”

1. Будівельні машини

2. Практикум з організації будівництва

13.

Пашинський Микола Вікторович

Старший викладач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

2015

Полтавсьский національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук з 2019 року за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, тема дисертаційної роботи: "Територіальне районування кліматичних навантажень і впливів на будівельні конструкції"

1. Геологічні та кліматичні впливи в будівництві

2. Енергозберігаючі технології в будівництві

3. Вступ до будівельної справи

4. Історія інженерної діяльності в будівництві

14.

Сідей Валерій Миколайович

Викладач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

 

1. 1989

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини і обладнання"

2. Кіровоградский національнийтехнічний університет, 2017 р., спеціальність:   "Промислове і цивільне будівництво",  кваліфікація: магістр з промислового і цивільного будівництва

 

1. Технологія виробництва та ремонту машин

2. Технологія ТО та діагностування БДМ.

3. Шляхи сполучення та транспорт

15.

Тихий Андрій Анатолійович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

 

1. Кіровоградський Національний технічний університет у 2007 році за спеціальністю "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій"

2. Кіровоградський Національний технічний університет у 2013 році за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.04—тертя та зношування в машинах, з 2012 року, тема дисертації “Керування процесами зношування робочих органів ґрунтообробних машин в гетерофазному середовищі ґрунту”

1. Інженерні вишукування

2. Метали і зварювання у будівництві

3. Проектування металоконструкцій

16.

Плотніков Олег Анатолійович

Асистент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

 

Кіровоградський Національний технічний університет у 2004 році за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво"

 

1. Інженерна геологія.

2. Інженерна геодезія.

3. Виробнича база будівництва

© 2021 KNTU