Дисципліни та методичне забезпечення

Будь ласка, виберіть необхідну інформацію:

Програми практики Силабуси дисциплін Навчально-методичні матеріали Перелік дисциплін Програми державної атестації

Програми практики кафедри БДМБ I-IV курс


Силабуси дисциплін

Навчально-методичні матеріали кафедри БДМБ в депозитарії ЦНТУ

 1. Магістерська робота : метод. вказ. для студ. спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 133 – Галузеве машинобудування / уклад. В. А. Пашинський, В. А. Настоящий ; М-во освіти і науки Укр., Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 33 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8552
 1. Металеві конструкції : метод. вказ. до вивчення теми "Підбір перерізів елементів металевої ферми в ПК ЛИРА САПР - 2013" / уклад. Г. Д. Портнов, В. В. Дарієнко ; М-во освіти і науки Укр., Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 65 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8509
 1. Енергозберігаючі технології в будівництві : метод. вказ. до практ. занять та самост. роботи / [уклад. В. А. Настоящий, В. В. Дарієнко] ; Мін-во освіти і науки України, Центральноукраїнськ. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 25 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8237
 1. Виробнича база будівництва : метод. вказ. до опрацювання змістовних модулей, самост. та контрол. роботи., практ. занять / [уклад. В. А. Настоящий, В. В. Дарієнко] ; Мінст-во освіти і науки України, Центральноукраїнськ. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 61 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8236
 1. Проектування промислових будівель і споруд : метод. вказ. до виконання курс. проекту "Проектування промислових будівель і споруд" для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / уклад. В. В. Яцун, І. П. Заворуєва, В. В. Яцун, В. А. Настоящий. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 27 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8163
 1. Инженерная геология : метод. вказ. до самостійної роб. студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / уклад. С. О. Джирма. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 81 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8162
 1. Технологія зведення спеціальних будівель і споруд : метод. вказ. до виконання практ. робіт для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навчання / уклад. С. О. Джирма. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 72 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8086
 1. Залізобетонні та кам'яні конструкції : метод. вказ. до виконання курс. роботи для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навчання / уклад. С. О. Джирма. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 42 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8085
 1. Джирма, С. О. Конспект лекцій з дисципліни "Технологія зведення спеціальних будівель і споруд" : для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм. навч. / С. О. Джирма. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 79 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8084
 1. Залізобетонні та кам'яні конструкції : метод. вказ. до виконання курс. роботи (ребриста плита перекриття) для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навчання / уклад. С. О. Джирма. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 41 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7962
 1. Реконструкція будівель і споруд : метод. вказ. до практ. занять з елементами кредитно-модульної системи організації навч. проц. для підготовки магістрів спец. 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навч. / уклад. О.В. Лізунков, В. В. Дарієнко, Г. Д. Портнов [та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2015. - 44 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7957
 1. Інженерні вишукування : метод. вказ. до практикуму та виконання самост. роботи студ. з елементами кредитно-модульної системи організації навч. проц. / уклад. А. А. Тихий, В. В. Дарієнко. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 23 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7956
 1. Будівельне матеріалознавство : метод. вказ. до виконання лаб. робіт "Фізико-механічні властивості природних будівельних матеріалів і цегли" / уклад. В. А. Настоящий, В. В. Дарієнко, І. О. Скриннік. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 45 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7955
 1. Основи теорії надійності будівель і споруд : метод. вказ. до самост. роб. студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / уклад. В. А. Пашинський. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 50 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7951
 1. Будівельна механіка : метод. вказ. до вивч. теми "Визначення переміщень в статично визначених рамах в LIRA SC" для бакалаврів спец. 8.06010101 - “Промислове і цивільне будівництво” / [уклад. : Г. Д. Портнов, В. В. Пукалов]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. 34 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7762
 1. Будівельна механіка : метод. вказ. до вивч. теми "Визначення переміщень в статично визначених рамах в ПК SCAD" для бакалаврів спец. 8.06010101 - “Промислове і цивільне будівництво” / [уклад. Г. Д. Портнов, В. В. Пукалов]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 33 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7760
 1. Будівельна механіка : метод.і вказ. до виконання розрахунково-проектувального завд. РПЗ №4 "Визначення переміщень в статично визначених рамах" для бакалаврів спец. 8.06010101 - “Промислове і цивільне будівництво” / [уклад. Г. Д. Портнов, В. В. Пукалов]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 45 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7758
 1. Робоча програма та методичні вказівки до проведення наукової практики для магістрантів напряму підготовки 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» / [уклад. В. А. Настоящий]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 12 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7757
 1. Металеві конструкції : метод. вказ. до вивчення теми "Обрання перерізів елементів металевої ферми в ПК SCAD" для бакалаврів спец. 8.06010101 - “Промислове і цивільне будівництво” / [уклад. : Г. Д. Портнов]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 65 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7743
 1. Будівельна механіка : метод. вказ. до викон. розрахунково - проектувального завдання РПЗ№5 «Розрахунок статично невизначених стержневих конструкцій методом сил» для бакалаврів спец. 8.06010101 - “Промислове і цивільне будівництво” / [уклад. : Г. Д. Портнов ]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 49 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7742
 1. Пашинський, В. А. Металеві конструкції : метод. вказ. та інформ. матеріали для курс. та диплом. проект. за напрямом підготовки 060101 - Будівництво, спец. 8.092101, 7.092101 - Промислове та цивільне будівництво / В. А. Пашинський. - Кіровоград : КНТУ, 2012. - 39 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7715
 1. Пашинський, В. А. Методологія наукових досліджень : метод. вказ. до самостійної роб. студ. спец. : 192 - Будівництво та цивільна інженерія , 133 - Галузеве машинобудування / В. А. Пашинський. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 69 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7714
 1. Пашинський, В. А. Інженерний аналіз експериментальних даних : метод. вказ. до самостійної роб. студ. спец. : 192 - Будівництво та цивільна інженерія , 133 - Галузеве машинобудування / В. А. Пашинський. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 82 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7713
 1. Пашинський, В. А. Металеві конструкції : метод. вказів до самостійної роботи студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / В. А. Пашинський. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 39 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7712
 1. Пашинський, В. А. Основи теорії надійності будівель і споруд : навч. посіб. / В. А. Пашинський. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 154 с.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7711

 
 

Перелік наукових дисциплін

 
 

Програми державної атестації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНИХ, ДОРОЖНІХ МАШИН І БУДІВНИЦТВА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор ЦНТУ

31 серпня  2018 р.

 

ПРОГРАМА

Державної атестації здобувачів

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за освітньо-професійною програмою

192 «Будівництво і цивільна інженерія»

 

Ухвалено

на засіданні кафедри

будівельних, дорожніх машин і будівництва

Протокол № 2

від «31» серпня 2018 р.

 

Кропивницький

2018

 

Програма державної атестації здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Укл.: В.А. Настоящий, В.А. Пашинський, В.В., Дарієнко, О.В. Лізунков, В.В. Яцун, І.О. Скриннік – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 14 с.

Укладачі:

професор, канд. техн. наук В.А. Настоящий,

доцент, канд. техн. наук В.В. Дарієнко,

доцент, канд. техн. наук О.В. Лізунков,

доцент, канд. техн. наук В.В. Яцун,

доцент, канд. техн. наук Скриннік І.О.

Рецензенти:

д-р техн. наук, професор Пашинський  Віктор Антонович;

д-р техн. наук, професор Свірень Микола Олександрович.

Програму державної атестації розроблено відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», державних та галузевих стандартів освіти, стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти, інших нормативних актів України з питань освіти, Статуту Центральноукраїнського національного технічного університету, Положення   про організацію освітнього процесу у Центральноукраїнському національному технічному університеті, Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Центральноукраїнському національному технічному університеті.

АНОТАЦІЯ

Метою державної атестації є комплексна перевірка знань випускників,  які  вони  отримали  за результатами  вивчення  циклу  дисциплін, передбачених  освітньо-професійною  програмою  192 «Будівництво та цивільна інженерія» і  навчальними  планами  у відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Державна атестація охоплює дисципліни професійної  підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітнім рівнем «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати  фундаментальні  і  професійно-орієнтовані  уміння  та  знання  щодо  узагальненого  об’єкта  праці  і  здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що студентповинен мати інтегральну здатність розв’язувати спеціалізовані практичні завдання галузевого машинобудування, що передбачає застосовування певних теорій і методів механічної інженерії та має ознаки комплексності й невизначеності умов.

Під час державної атестації здобувачі повинні продемонструвати набуті за час навчання компетентності:

загальні:
 • здатність розв'язувати комплексні задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності в невизначених умовах;
 • здатність застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних технологій, використання програмних засобів, необхідних для професійної діяльності;
 • здатність спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово в різних умовах комунікації;
 • здатність володіти основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, володіння культурою безпеки праці, екологічною свідомістю.
фахові:
 • здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів;
 • здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та технічні методи для вирішення інженерних завдань будівництва;
 • здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних результатів;
 • здатність розуміти завдання сучасного виробництва, спрямовані на задоволення потреб споживачів;
 • здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках;
 • здатність застосовувати норми галузевих стандартів;
 • здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні матеріали, устаткування, процеси.
За результатами проведення державної атестації комісія визначає досягнення програмних результатів навчання:
 • Знання і розуміння засад фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі будівництва.
 • Здатність збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку нових технологій в галузі.
 • Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання будівництва з використанням відповідних розрахункових і експериментальних методів.
 • Здатність використовувати отримані знання при аналізі будівельних об’єктів, процесів та методів.
 • Здатність фахового спілкування та роботи з основними джерелами технічної інформації.
 • Здатність системно осмислювати та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у галузі.
 • Розуміння і вміння застосовувати методи конструювання типових будівельних конструкцій відповідно до поставленого завдання.
 • Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування інженерного завдання.
 • Вміння створювати та супроводжувати необхідну конструкторську та технологічну документацію.
 • Здатність розуміти проблеми охорони праці та правові питання і передбачати соціальні й екологічні наслідки реалізації технічних завдань.
 • Знання з керування технічними проектами, вміння оцінювати ризики, передбачати можливі обмеження та оцінювати їхній вплив на остаточний результат.
 • Вміння використовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у будівництві.

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Атестація випускників за освітнім рівнем «бакалавр» здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітнім рівнем на підставі оцінки рівня загально-професійних і спеціалізовано-професійних компетентностей  випускників, передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійною програмою 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

До державної  атестації допускаються  студенти,  які  виконали  усі  вимоги  навчального  плану  та програми навчання з певного напряму підготовки чи спеціальності. Допуском до державної атестації є список студентів-випускників, затверджений деканом факультету.

Засідання ЕК є відкритими і проводяться за участю більше ніж половини її складу та обов’язкової присутності Голови ЕК.

Оцінювання результатів складання державного іспиту здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в ЦНТУ системою контролю знань: за національною (4-бальною) шкалою та шкалою ЄКТС.

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспитів, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні.

Повторне складання (перескладання) комплексних державних іспитів з метою підвищення оцінки  проводиться тільки згідно рішення апеляційної комісії. У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію на ім’я ректора університету. Апеляція подається в день проведення державного іспиту з обов’язковим повідомленням декана факультету. У випадку надходження апеляції розпорядженням ректора створюється комісія для розгляду апеляції. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подачі.

      ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Державний іспит за освітньо-професійною програмою 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього рівня «бакалавр» проводиться з наступних дисциплін фахового спрямування:

 1. Архітектура будівель і споруд. –усна відповідь;
 2. Будівельні конструкції та матеріали. –усна відповідь;
 3. Технологія та організація будівництва – усна відповідь;
 4. Основи охорони праці – усна відповідь.

Державний іспит розпочинається з ідентифікації студентів за індивідуальним навчальним планом (заліковими книжками). Студенти, індивідуальні навчальні плани яких відсутні, або оформлені не повністю, до екзамену не допускаються.

Після розсадки на місця проводиться видача білетів у випадковому порядку.Загальна тривалість державного іспиту – не більше 4 год. Одночасно складати державну атестацію мають право не більше 12 чоловік.

Розподіл часу державного іспиту:

 • підготовка для усної відповіді – по 30 хв. на кожен предмет;
 • усна відповідь – не більше 10 хв.

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного державного іспиту є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за державний іспит в цілому. Оцінки державного іспиту виставляє кожен член комісії. Підсумкова оцінка комплексного державного іспиту  визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Перелік питань з дисципліни

«Архітектура будівель і споруд»

 1. Суть архiтектури, її визначення i задачi. Основи архiтектурно-будiвельного проектування.
 2. Цивiльнi будiвлii комплекси.
 3. Промисловi будiвлii комплекси
 4. Конструктивнi системи будiвлель i комплексів.
 5. Основи i прийоми архiтектурної композицiї.
 6. Фiзико-технiчнi основи архiтектурно-будiвельного проектування.
 7. Теплотехічні розрахунки в архiтектурному проектуванняі
 8. Об'ємно-планувальнi, композицiйнii конструктивнi рiшення житлових будiвель i комплексiв.
 9. Об'ємно-планувальнi, композицiйнii конструктивнi рiшення громадських будiвель i комплексiв.
 10. Об'ємно-планувальнi, композицiйнii конструктивнi рiшеннявиробничихбудiвель i комплексiв
 11. Реставрацiя пам'ятокархiтектури, реконструкцiя будiвельiзабудови.

Список рекомендованої літератури

Базова

 1. Орловский Б.Я., Абрамов В.К.,Сербинович П.П.Архитектурное проектирование промышленых зданий (Архитектурно композиционные и обьемно-планировочные решение)  Учебное.пособие. М.: Высшая школа, 1982- 280 с.
 2. Орловский Б.Я.Архитектура :учебник. М. .: Высшая школа, -1984. -287 с.
 3. Благовещенский А.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции: Учебник. М .:Высш. Школа, - 1985.–230с.
 4. Маклаков Т.Г. Конструкции гражданских зданий.М.: Стройиздат,1986. – 342 с.
 5. ДятковС.В.,Михеев А.П.Архитектура промышленных зданий. Учебник для строительных спец, вузов. 3-є ,переб.М.:АСВ, 1998– 480 с.
 6. Миловидов Н.Н. и др.Архитертурагражданских и промышленных зданий. Гражданские здания: Учебник для вузов .М: Высшая школа, 1987– 335 с.
 Допоміжна
 1. Гетун Г.В., Криштоп Б.Г. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки.Київ: Кондор,2005—206 с.
Перелік питань з дисципліни «Будівельні конструкції та матеріали»
 1. Класифікація і стандартизація будівельних матеріалів та виробів.
 2. Будівельні матеріали природного походження
 3. Випалювальні будівельні матеріали та вироби на їх основі.
 4. Неорганічні в’яжучі матеріали та їх використання.
 5. Штучні кам’яні матеріали на основі неорганічних в’яжучих.
 6. Органічні в’яжучі та будівельні матеріали на їх основі.
 7. Лакофарбові будівельні матеріали і їх використання
 8. Класифiкацiя будiвельних конструкцiй i їх роль у створеннi рiзних каркасiв будiвель.
 9. Матерiали для будiвельних конструкцiй, їх механiчнi характеристики.
 10. Принципи нормування розрахункових параметрів методу граничних станів
 11. Класифікація навантажень на будівельні конструкції та їх розрахункових значень.
 12. Навантаження від власної ваги конструкцій і технологічні навантаження.
 13. Конструкційні сталі та їх робота під навантаженням.
 14. Робота і розрахунок елементів та з'єднань металевих конструкцій.
 15. Металеві балки і балкові клітки
 16. Центрально стиснуті металеві колони.
 17. Кроквяні ферми.
 18. Бетон для залізобетонних конструкцій.
 19. Арматура для залізобетонних конструкцій.
 20. Залізобетон.
 21. Проектування i розрахунки дерев'яних конструкцiй i їх елементiв
 22. Проектування i розрахунки залізобетонихконструкцiй їх елементiв
Список рекомендованої літератури
 1. Кривенко В.П. , Барановский В.Б. , Безсмертний М.П. та інші,  за ред. П.В. Кривенко.Будівельні матеріали. Підручник. – К.:Высшая школа, 1993 – 389 с.
 2. Дворкин Л.І.Теоретичні основи будівельногоматеріалознавства: Навчальний  посібник. К.: НКМВО, 1992. – 156 с.
 1. Клименко В.З.Конструкції з дерева і пластмас.К.: Вища школа, 2000– 325 с.
 2. Карлсен Г.Г.,Слицкоухов Ю.В.Констукции из дерева и пластмасс.Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1986–– 426 с.
 3. Клименко Ф. Є., Барабаш В. М. Металевіконструкції:Підручник.Львів: Світ. 2004. – 280 с.
 4. Беленя Е. И., Балдин В. А., Веденников Г. С. и др.Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1985. – 560 с.
 5. Байков В.Н., Сигалов З.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. - Изд. 2-е. М.: Стройиздат,1985 . – 767 с.
 6. Вахненко П.Ф.Залізобетонніконструкції. К.: Урожай, 1995– 345 с.

Перелік питань з дисципліни

«Технологія та організація будівництва»

 1. Основні визначення та регламентуючі положення технології будівельного виробництва. Технологічна і нормативна документація в будівництві.
 2. Особливості сучасної будівельної технології
 3. Технічне нормування.
 4. Технологічне проектування.
 5. Технологічні процеси переробки грунту.Потокові методи і графічні системи планування. технологія і організація виконання земляних робіт.
 6. Технологія процесів влаштування паль.
 7. Технологія процесів монолітного бетону і залізобетону.
 8. Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій.
 9. Технологія процесів кам’яної кладки.Потокові методи і графічні системи планування. Технологія і організація виконання кам’яних робіт.
 10. Технологія процесів влаштування покрівель та ізоляцій.
 11. Технологіяопоряджувальнихпроцесів.
 12. Організаційніформи і структура управління в будівництві.
 13. Організація парку будівельних машин та йогоексплуатація.
 14. Організація комплексного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами.
 15. Проектування об'єктів будівельного господарства і будівельних генеральних планів.
 16. Сутність і методи сітьового планування.
 17. Календарні  графіки будівництва окремих будівель та споруд.
 18. Основні положення проектування будівельних генеральних планів.

Список рекомендованої літератури.
 1. Швиденко В.И.Монтаж строительных конструкций: Учебное пособие для вузов по специальности "Промышленное и гражданское строительство" М.: Высшая школа, 1987. – 423 с.
 2. Литвинов О.О., Беляков Ю.И.Технология строительного производства. К.: Вища школа. 1985. – 497 с.
 3. Черненко В.К.,.Ярмоленко М.Г, Батура Г.М.Технологія будівельного виробництва: Підручник. К.: Вища школа, 2002. –430 с.
 4. Драченко Б.Ф., Ерисова Л.Г., Горбенко П.Г.Технология строительного производства.М.: Агропромиздат, 1990. – 512 с.
 5. Черненко В.К., Галимуллин В.А., Чебанов Л.С. Проектирование земляных работ. Киев.:Вища школа, 1989. – 159 с.
 6. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства.М.: Высшая школа, 1988. – 559 с.
 7. Ушицький С.А., Шейко Ю.П., Тригер Г.М.Організація будівництва. Київ: Кондор, 2007–521 с.
Перелік питань з дисципліни

«Основи охорони праці»
 1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном.
 2. Суб’єкти і об’єкти охорони праці.
 3. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці.
 4. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.
 5. Основні законодавчі та нормативні акти про охорону праці. Закон України «Про охорону праці».
 6. Основні положення загальнообов’язкового державного соціального страхування в контексті охорони праці.
 7. Органи державного управління охороною праці в Україні.
 8. Система управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
 9. Організація охорони праці на підприємстві.
 10. Атестація робочих місць за умовами праці.
 11. Навчання, інструктажі та стажування з питань охорони праці.
 12. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань.
 13. Профілактика травматизму та професійних захворювань..
 14. Основи фізіології та гігієни праці.
 15. Основи виробничої безпеки та пожежної профілактики на виробничих об’єктах.
 16. Основні визначення електробезпеки. Дія електричного струму на організм людини. Види електричних травм. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом. Системи засобів і заходів забезпечення електробезпеки.
 17. Основні поняття та визначення пожежної безпеки. Теоретичні основи процесу горіння. Оцінка вибухопожежонебезпеки об'єкта. Способи і засоби гасіння пожеж.
Список рекомендованої літератури
 1. Закон України «Про охорону праці»від 14.10.1992. – № 2694-XII.
 2. Кодекс законів про працю України.
 3. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін.– К.: Основа, 2006.– 448 с.
 4. Основи охорони праці. Підручник / Запорожець О.І., [та ін.].– К.: Центр учбової літератури, 2009.– 264 с.
 5. Основи охорони праці / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького.–Х.:Факт, 2005.– 480 с.
 6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник / В.Ц. Жидецький.– Львів: УАД, 2006.– 336 с.
 7. Гандзюк М.П. Основи охорони праці / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський.– К.: Каравела, 2004.– 408 с.
Інформаційні ресурси
 1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Держгірпромнагляду.
 2. http://www.mns.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 Оцінку відповідей студента проводять за двома шкалами: у балах багатобальної шкали та в оцінках традиційної 4-бальної шкали.

Знання студентів по дисципліні, відповіді на питання з якої приймаються усно, оцінюються за такими критеріями:

– "відмінно" – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;

– "добре" – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного матеріалу;

– "задовільно" – студент, в основному володіє теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю;

– "незадовільно" – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

© 2021 KNTU