Абітурієнту

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія, ОПП "Будівництво та цивільна інженерія"

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр

Розвиток технократичного суспільства на початку третього тисячоліття супроводжується бурхливим розвитком будівництва.

 З'являються нові архітектурні форми, технологічні процеси зведення будівель і споруд, матеріали і конструкції.       

Типове проектування, особливо в приватному будівництві, замінюється індивідуальними рішеннями. Вільно орієнтуватись в цих нововведеннях можливо застосовуючи комп'ютерні технології. Тож не дивно, що керівники сучасних будівельних та проектних фірм і організацій зацікавлені у фахівцях, які володіють цими новаціями. Здобувачі вищої освіти, що навчаються за спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія ОПП "Будівництво та цивільна інженерія", мають можливість опановувати теоретичні та практичні основи своєї майбутньої професії саме з урахуванням сучасних тенденцій. Набутий фах дозволяє випускникам отримати перспективну та високооплачувану роботу при високому попиті в нашому регіоні. На сьогодні згідно держзамовлення та на контрактній основі  ЦНТУ готує фахівців зазначенного напряму згідно ліцензованих обсягів 100 осіб на денній та 50 на заочній формах навчання. Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих аудиторіях і комп’ютерному класі  під керівництвом членів-кореспондентів Академії будівництва України, професорів, доцентів, докторів та кандидатів технічних наук, а також керівників провідних будівельних організацій нашого міста. Оснащення лабораторій та широко розвинена комп’ютерна мережа дозоляють студентам вирішувати складні прикладні задачі з можливістю роботи в Інтернеті.

Навчання за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія" ОПП "Будівництво та цивільна інженерія" дозволить випускнику: забезпечувати роботу будівельних та проектно-будівельних організацій з максимальною ефективністю; оволодіти сучасним станом та перспективними розробками в сфері технології, організації будівництва та будівельних конструкцій; ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали; розробляти проектну документацію з застосуванням комп'ютерних технологій.

 Фахова підготовка дозволяє випускникам займатися виробничо-технічною, організаційно-керівною, економічно-маркетинговою та науково-дослідницькою діяльністю, якій сприяє наявність магістратури зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП "Будівництво та цивільна інженерія"

Сотні випускників вже працюють в провідних проектних та будівельних організаціях міста, регіону, держави і тому не дивно, що практично в кожній будівлі і споруді, яка з'явилась в нашому місті за останні роки є частинка таланту, знань, навичок та праці випускників кафедри.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування ОПП "Галузеве машинобудування"

 Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр

 Подальший розвиток будівництва і дорожнього будівництва в нашій країні супроводжується безперервним технічним переобладнанням.


Підготовка фахівців здійснюється згідно освітньої програми "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" в рамках спеціальності Газулеве машинобудування ОПП "Галузеве машинобудування" яка акредитована за рівнем вищої освіти - “магістр”.

На сьогодні згідно держзамовлення та на контрактній основі  ЦНТУ готує фахівців зазначенного напрямку згідно ліцензованних обсягів 80 осіб на денній та 20 на заочній формах навчання.

Навчаючись за спеціальністю Галузеве машинобудування ОПП "Галузеве машинобудування" здобувачі вищої освіти отримують можливість набути знань, необхідних для проектування, виробництва та експлуатації машин, необхідних сучасному промисловому, цивільному та дорожньому будівництву, а саме комплексів, які дозволяють механізувати технологічні процеси в будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій, машин підвищеної потужності та продуктивності, роботизованої техніки. Набутий фах дозволяє випускникам отримати перспективну та високооплачувану роботу при високому попиті в нашому регіоні. Формуванню у студентів високої якості професійних знань та навичок сприяє організація навчального процесу, який здійснюється в п’яти спеціалізованих лабораторіях і комп’ютерному класі  під керівництвом професорів, доцентів, докторів та кандидатів технічних наук. Фахова підготовка дозволяє випускникам займатися виробничо-технічною, організаційно-керівною, економічно-маркетинговою та науково-дослідницькою діяльністю

Магістри спеціальності Галузеве машинобудування ОПП "Галузеве машинобудування" займають посади наукових працівників, викладачів вищих учбових закладів 1-го та 2-го рівнів акредитації, провідних спеціалістів КБ та технологічних служб, головних та провідних інженерів на підприємствах.

Добрі традиції, започатковані на кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва, яка здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" з 1970 року, якість підготовки спеціалістів підтверджує велика кількість випускників, які стали вченими, керівниками та провідними спеціалістами організацій, установ і підприємств машинобудівного, будівельного та транспортного комплексів, а також державних структур України та інших країн.

 Телефони для довідок

(8-0522) 39-04 67 – центр довузівської підготовки

39-05-85 – завідувач кафедри БДМБ

Настоящий Владислав Анатолійович

© 2021 KNTU