Абітурієнту

Напрям підготовки     6.050503 –Машинобудування

 Рівень підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр

 Подальший розвиток будівництва і дорожнього будівництва в нашій країні супроводжується безперервним технічним переобладнанням.


Підготовка фахівців за напрямом "Машинобудування" здійснюється в рамках спеціальності "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання.", яка акредитована на найвищий IV рівень підготовки - “магістр”.

На сьогодні згідно держзамовлення та на контрактній основі  КНТУ готує фахівців зазначенного напрямку згідно ліцензованних обсягів 25 осіб на денній та стільки ж на заочній формах навчання.

Навчаючись за напрямом "Машинобудування" студенти отримують можливість набути знань, необхідних для проектування, виробництва та експлуатації машин, необхідних сучасному промисловому, цивільному та дорожньому будівництву, а саме комплексів, які дозволяють механізувати технологічні процеси в будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій, машин підвищеної потужності та продуктивності, роботизованої техніки. Набутий фах дозволяє випускникам отримати перспективну та високооплачувану роботу при високому попиті в нашому регіоні. Формуванню у студентів високої якості професійних знань та навичок сприяє організація навчального процесу, який здійснюється в п’яти спеціалізованих лабораторіях і комп’ютерному класі  під керівництвом професорів, доцентів, докторів та кандидатів технічних наук. Фахова підготовка дозволяє випускникам займатися виробничо-технічною, організаційно-керівною, економічно-маркетинговою та науково-дослідницькою діяльністю, якій сприяє наявність магістратури та аспірантури при кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва.

Магістри зі спеціальності 8.05050308   займають посади наукових

працівників, викладачів вищих учбових закладів 1-го та 2-го рівнів акредитації, провідних спеціалістів КБ та технологічних служб, головних та провідних інженерів на підприємствах.

Добрі традиції, започатковані на кафедрі будівельних, дорожніх

машин і будівництва, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання." з 1970 року, та якість підготовки спеціалістів підтверджує велика кількість випускників, які стали вченими, керівниками та провідними спеціалістами організацій, установ і підприємств машинобудівного, будівельного та транспортного комплексів, а також державних структур зокрема міністерств внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій, служби безпеки України і країн СНД .

Напрям підготовки 6.060101– Будівництво

Рівень підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр

Розвиток технократичного суспільства на початку третього тисячоліття супроводжується бурхливим розвитком будівництва.

 З'являються нові архітектурні форми, технологічні процеси зведення будівель і споруд, матеріали і конструкції.       

Типове проектування, особливо в приватному будівництві, замінюється індивідуальними підходами. Вільно орієнтуватись в цих нововведеннях можливо застосовуючи комп'ютерні технології. Тож не дивно, що керівники сучасних будівельних та проектних фірм і організацій зацікавлені у фахівцях, які володіють цими новаціями. Студенти, що навчаються за напрямом " Будівництво" мають можливість опановувати теоретичні і практичні основи своєї майбутньої професії саме з урахуванням сучасних тенденцій. Набутий фах дозволяє випускникам отримати перспективну та високооплачувану роботу при високому попиті в нашому регіоні. На сьогодні згідно держзамовлення та на контрактній основі  КНТУ готує фахівців зазначенного напряму згідно ліцензованих обсягів 75 осіб на денній та стільки ж на заочній формах навчання. Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих аудиторіях і комп’ютерному класі  під керівництвом членів-кореспондентів Академії будівництва України, професорів, доцентів, докторів та кандидатів технічних наук, а також керівників провідних будівельних організацій нашого міста. Оснащення лабораторій та широко розвинена комп’ютерна мережа дозоляють студентам вирішувати складні прикладні задачі з можливістю роботи в Інтернеті.

Навчання за напрямом "Будівництво" дозволить випускнику : забезпечувати роботу будівельних та проектно-будівельних організацій з максимальною ефективністю; оволодіти сучасним станом та перспективними розробками в сфері технології, організації будівництва та будівельних конструкцій; ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали; розробляти проектну документацію з застосуванням комп'ютерних технологій.

 Фахова підготовка дозволяє випускникам займатися виробничо-технічною, організаційно-керівною, економічно-маркетинговою та науково-дослідницькою діяльністю, якій сприяє наявність магістратури зі спеціальності 8.06010101 "Промислове і цивільне будівництво" та аспірантури зі спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди  при кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва.

Сотні випускників вже працюють в провідних проектних та будівельних організаціях міста, регіону, держави і тому не дивно, що практично в кожній будівлі і споруді, яки з'явились в нашому місті за останні роки є частинка таланту, знань, навичок та праці випускників спеціальності "Промислове і цивільне будівництво".

 Телефони для довідок

(8-0522) 39-04 67 – центр довузівської підготовки

39-05-85 – завідувач кафедри БДМБ

Настоящий Владислав Анатолійович

© 2019 KNTU